måndag 18 juni 2012

Ska jag ta och utveckla mig själv?

Webbstrategi för webbplatsen: Min egen blogg, som jag just skriver i.
Ansvarig för strategin: Jag själv Anne Kekki

 Övergripande syfte med webbplatsen är att: Ni yngre ska våga tro på er själva och att som ni är okej precis som andra är. Med alla era kompetenser och tankar och känslor

Genom webbplatsen vill jag kommunicera med besökarna om: Att vi som individer oavsett ålder har styrkor, svagheter och att vi är väldigt lika varandra . Försöka jobba för att vi ska förstå varandra på nätet, se det positiva krafterna som individer kan tillföra till varandra.

Målgruppen för kommunikationen är: Eftersom jag arbetat med yngre i de anställningar jag haft i många olika former. Så väljer jag att skriva för er som är yngre samt er som är unga vuxna. Detta beror på att ni yngre berikar mitt liv med era tankar och kloka insikter. 

Konkreta mål med webbplatsen är: Att du som läser ska våga tro på dig själv, att du duger som du är och är okej med alla dina sidor.

Tonaliteten i stil och innehåll på webbplatsen ska signalera:Jag försöker att skriva öppenhjärtligt i de ämnen jag väljer, samt gå innanför min egen fasad och vara ärlig i tankar som jag bär.

Kommunicera en känsla av trovärdighet:Jag tänker vara rakt på sak och efter bästa förmåga enkelt och tydlig i mitt sätt att skriva. Försöka utveckla mitt språk och tankar lite bättre om det ämnet jag valt i blogginlägg. Detta är en viktig punkt för mig som har skrivsvårigheter, för vill inte längre se det som hinder att skriva för det är ju inte bara jag som har problem med detta. 

Taktisk handlingsplan för att nå strategiskt syfte och mål.
Välj och prioritera det som behöver göras i riktning mot uppsatta mål.
Första steget:
Vad:Se över min bloggpresentation. Faktiskt skriva att jag är medlem i piratpartiet och en stolt             medlem. Samt att jag ändå kommer att skriva privata tankar.
När:Idag
Vem: Anne Kekki
Andra steget:
Vad: Aktivt omsätta tankar om teman till text som blir blogginlägg
När:När dessa dyker upp
Vem: Anne Kekki
Tredje steget:
Vad: Skriva utkast som är längre än några ord, skriva minst ett stycke och sedan stödord.
När: När jag har ett tänkt tema
Vem: Anne Kekki


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar