onsdag 29 september 2010

Hjälpt till att rapportera valfusk samt andra knepigheter
Gonte har lagt ut en sida som jag tycker var bra, valfusk.se Du kan fylla i knepigheter som du upptäckt vid valet som var. Det är en mycket viktig fråga,Sverige inser inte att våra val börjar bli en fara mot våra demokratiska rättigheter. Jag själva har fyllt i problem jag haft vid affischering där jag blivit *jagad* av socialdemokratiska politiker, aktivister, som tvingat mig att ta ner affischer, samt skrämt en yngre aktivist som varit med mig då.
Jag följde deras sk regler, men piratpartiets affischer försvann ändå. Så jag avslutade min kamp mot makthavarna i Forshaga med att sätta affischer upp och ner, sista kvällen som jag var ut.

tisdag 28 september 2010

Behöver vi krisgrupp? Var med och tyck till.


Förbundsordförande i Ung Pirat Stefan Flod förelår att det ska tillsättas en oberoende och opartisk kriskommission, det vill säga en grupp bestående av dem som inte sitter i förbundsstyrelsen, PP styrelsen eller PP ledningen. En kommission som gör en djupare analys och kommer med konkreta förslag och förbättringar inför framtiden. Ett troligen väldigt stimulerande och viktigt uppdrag.
Stefan tycker även att Ung Pirat har en viktig roll att fylla i den gruppen. På Flods blogg är det redan diskussion om kris eller inte. Klicka dig dit och fundera vad du vill säga om denna kriskommision.
Jag vill säga att det är viktigt att Ung Pirat fortsätter sin egen väg inom piratrörelsen. Det är ju hos er som utveckling till ett stabilt Piratparti finns, samt en generationsväxling till kommande politiker. Så jag föreslår nog att ni struntar i kriskommisioner. Jobbar på med att bygga upp Ung Pirat. för jag tror det är så enkelt att lösningen på Piratpartiets framtid finns hos er som är yngre. Vad är vad? Mycket viktigt nu att sortera upp. Ung Pirat, var är ni och vad ska ni fokusera på? Piratpartiet var är ni och vad ska ni fokusera på? Jag blir lite trött på att vi blandar ihop allting i en salig röra. När jag försöker prata om ung pirat i chatt, Så får jag till svar vi behöver engagera äldre. Så jag kommer nog att säga ifrån i chatter om jag tycker att vi rotar ihop allting. Det leder oss inte framåt utan vi blir bara en stor rörig massa, som inte vet vad vi gör.
Jag hittade en klok mening från en klok pirat ikväll, så jag avslutar med den.
*Man kan aldrig kräva att andra ska lägga energi. Behövs det mer energi får man lägga den själv istället :)*

måndag 27 september 2010

Jaga riktiga brottslingar istället för delad glädje


musik är glädje och delas glatt vidare i vårt land, precis som vi alltid har delat musik med varandra.
Rättegångskostnaderna i hovrätten när de inleder sina förhandlingar mot The Pirate Bay , kunde ju ha använts mot riktig kriminalitet Kriminalitet med skador, dödsfall, övergrepp mot individer är ju en mycket viktigare fråga än att stötta musikindustrin, anser jag.
*bör man komma ihåg att det handlar om en rättsprocess mot ett socialt beteende. Oavsett var juridiken landar, behöver politikerna nu ta vid, skriver medievetaren Pelle Snickars, i en mycket läsvärd artikel i dagens nätSVD.* Det finns inga möjligheter att tro att vi kan styra sociala beteende, eftersom det är glädje och mänskligheten som styr det.Piratpartiet bevakar denna rättegång, samt att vi funderar på varför kom den efter valet? Sanningen är kanske så enkel, att vi som parti ej skulle synas i valkampanjen.
...


lördag 25 september 2010

Trodde jag var dum i huvudet som tänkte fel

Jag har känt att jag inte förstått, samt att jag verkade ha helt fel åsikter. Åsikter om att det finns en brist tydligheten på vad Piratpartiet är för något. En politiskt organisation eller en aktivistorganisation. Efter att ha diskuterat på nätet, läst bloggar, så förstår jag att det finns en *konflikt* i vad vi har bestämt och hur vi vill fungera i verkligheten. En del av oss förespråkar en styrd politiskt organisation Där vi från toppen bestämmer hur det skall vara. Andra förespråkar en organisation som får växa i frihetens tecken och formas utifrån individer, instifta lokala medlemsvalda kommunråd. grunden ger oss spelutrymme, grundstenen att stå på formar vi tillsammans.
Det viktiga för mig att delge er, är att jag vacklat i tron på mig själv, börjat förminska mig när jag inte förstår. Tappade självkänslan och tron på att jag kan och begriper något.
Sitter du med en känsla i kroppen, själen, hjärnan, hjärtat, så lyssna och tro på vad du känner. Låt kroppen tala och våga tro på din känsla och våga tro på dig själv.
Jag avlutar denna gång med ett klipp ur Emma opassande, som jag själv tycker är passande och som har en bra förmåga att se bredden i pp
Ett visst mått av att “släppa sargen” behöver släppas in i organisationen i stort. Enstaka krångligheter följer med det, men vinsten i längden är omätbar. Vi har redan gjort oerhörda framsteg och ska helst inte sluta tro på vår egna kapacitet och kompetens att växa och utvecklas på ett naturligt vis.
Förändring gör lite ont, men jag tror vi alla är överens om att förändring av politiken i stort i Sverige är nödvändigt och det är upp till oss att visa vägen. Låt oss inte stänga in och konformera vårt arbete, vi ska inte emulera det vi tycker är dåligt i grunden.
Ta med diskussionen ut, anordna piratfikor, diskutera på plats med de människor som finns där. Spåna — vilt och galet — och hitta guldkornen. Vi har många fler möjligheter att utvecklas som parti än de etablerade och det ska vi ta vara på.

fredag 24 september 2010

Åtta teser, intressant att jobba med?Åtta teser för framtiden . Jag väljer att presentera teserna och efter varje punkt kommer mina reflektioner


Partiet behöver ett antal realistiska och konkreta mål inför valet 2014. Idag är partiet bra på opinionsbildande och innovativa arbetsformer. Men valförlusten visar att vi behöver utvecklas till ett fungerande parti i alla hänseenden. Inte bara organisatoriskt, utan även när det gäller politik och strategisk placering gentemot väljaropinionen. Därav följande förslag:
Här har jag ett innehehåll som bekräftar min tanke, att vi faktiskt är ett politiskt parti. Att vi skulle vara ett parti med aktivister stämmer ju inte med vad vi fyller vårt arbetsätt samt innehåll i det vi skriver. Jag ser ingen motsats i att vi är ett politskt parti med aktivister, det ena behöver ej ta bort det andra. Men för att få fotfäste i Svergie är det viktigt att vi är tydliga. Inte säger en sak och agerar utifrån ett annat tankesätt

1. 100/allt: Om fyra år behöver vi ställa upp i hundra kommuner och samtliga landsting. Det är där vi som parti lägger grunden för vårt arbete. Detta mål bör vara lika prioriterat som riksdagsvalet.

Eftersom ett sådant arbete kräver individer som intresserar sig för politik, så är det viktigaste jobbet att jobba externt och få in intresserade politiker i ett tidigt stadium. För att de skall få utrymme och tid i att växa in i Piratrörelsens arbete och tankesätt. Sverige sitter inte och väntar på att vi ska ta kontakt och be dem vara aktiva i Piratpartiet

2. Bredd och fokus: Inför Principprogram 4.0 bör en programkommission tillsättas för att ta fram ett första utkast för diskussion. Denna bör ha som mål att avgränsa oss mot det som inte är vårt fokus och utveckla resten. Idag är det inte längre klart var gränserna för partiet går. Våra valmanifest, vårt nuvarande principprogram och våra diskussioner under de föregående fyra åren bör ligga som grund för arbetet.
Detta är ett omfattande jobb att vi tillsammans skall gränsa av fyra års samtal inom Piratpartiet till vårt focus och tydligheten är viktig. Så vi inte fastnar i interna stridigheter om vad vårt parti står för. Viktigast vinsten är att det minskar svammel och otydlighet gentemot Sverige, som skall tycka att vi är bra och bedriver en bra politik

3. Äga internet: Vi behöver arbeta fram strategier för att snabbt skapa debatt i våra frågor, och skapa system för att maximera antalet medlemmar som använder twitter, facebook och bloggar för att bedriva politik (likt live-sidan). Vi har hög närvaro på nätet, men vi är dåliga på att systematisera den. När vi lyckas väcka debatt i våra frågor verkar det snarare bero på tur eller på enskildas insatser än på en genomtänkt strategi.

Här finner jag en konflikt i viljan att tänka strategiskt. Internetpiraterna arbetar efter sin lust och intresse för frågor. En kan ej toppstyra pirater till att göra saker på nätet. Då skiter de i det och spelar ett roligt spel i stället, eller chattar med kompisar. Hur väcker en lusten till nätaktivsterna att kämpa för Piratpartiet till Riksdagen om 4 år?

4. Två skuggbudgetar: Vi bör avgränsa oss mot fördelningspolitik snarare än ekonomisk politik i allmänhet. Allt fler av våra förslag leder till ekonomiska konsekvenser, vilka behöver utredas och presenteras för väljarna. Därför behöver vi lägga två skuggbudgetar, en för respektive block, till 2014. På så sätt ökar vi även vårt förtroende och vår trovärdighet inför väljarna.
Detta är en mycket intressant punkt. Kanske påvisa att övervakningskostnader, lägges på utbildning tex. Kan bli en mycket bra trovärdighets bild gentemot Sverige.

5. Lokal organisering: Det behövs en fungerande lokal organisering inom partiet. Denna behöver bygga på medlemsinflytande och strukturerade arbetsformer. Oavsett om det blir en lösning med ”lokala råd” inom organisationen, eller en med föreningar, bör den vara på plats snarast möjligt.
Här är ni otydliga. Lokalt centralt i Sverige eller lokalt i kommun, län mm? Samt att det är viktigt att strukturen blir en positiv struktur, ej styrande. Det är lätt att prata om struktur men vad innehåller ordet för dig som individ, ledare i piratgrupper. Innebär det att strukturen skapar trygghet för varje individ i gruppen att växa, ge och bli sedd för sin kompetens? Eller innebär struktur en styrning av tankar, handlingar mm?
Här är ni inne på Ledarskapsfrågor. Hur bygger en upp en gruppkänsla som bär över tid, åtminstone i 4 år.?

6. Stabilt regelverk: Piratpartiet behöver slutföra den stadgeändring som påbörjats, samt finslipa stadgan över de närmsta åren. En av anledningarna att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen är att de har uppnått stabilitet i sin organisation. Alla vet hur den fungerar, och konflikter minskas genom att systemet blir förutsägbart.
Instämmer helt, här har vi nog grunden till strukturen som skall råda inom Piratpartiet.

7. Tankesmedja: Vi behöver en tankesmedja dit vi kan knyta framstående nätaktivister, forskare och lobbyister. På så sätt kan vi utvecklas även på djupet, och få ett bidrag till vår samhällsanalys. En sådan organisation kan även fungera som ett förlag och plattform för projekt som ”2022.nu” och boken ”Kunskap, kommunikation, kontroll”.
Här finner jag lite otydligheter. Det är ju formulerat på några få ord, så det blir naturligt otydligt, för mig som mottagare. Jag instämmer i denna punkt eftersom jag tror jag greppar er andemening.


8. Väljaranalys: Varför förlorade vi väljare det sista halvåret innan valet? Vilka är våra väljargrupper, och hur utformar vi vårt budskap för att passa dem? Dessa frågor behöver besvaras av oss på ett strukturerat och metodiskt sätt. Vi behöver, precis som övriga partier, ha en kontinuerlig och fungerande analys av väljare- och opinionsrörelser. Antingen utförd av en arbetsgrupp eller av någon form av nätverkslösning.
Här kan en insikt behövas att de som röstar på piratpartiet kanske inte tycker som vi, eftersom en röstar efter jaget, som en uppfattar budskap från partierna. Men det fråntar inte oss ansvar att varat tydliga i vårt budskap.

Saknar en detalj i underskrifterna. Är det som enskila piratmedlemar som ni skrivit detta. Eller är det utifrån en roll ni har inom Piratpartiet?
____________
Underskrivet:
Simon Rosenqvist
Kristofer Pettersson
Andreas Bjärnemalm
Mikael Holm
Olof Noaksson
Isak Gerson
Jonatan Gonte Kindh
Johanna Drott
Tobias Jernér
Mattias Bjärnemalm
Sandra GrosseNiklas Dahl
Christoffer WillenfortDavid Bergström
JP Anderson
Jack Senften
Nicholas Miles
Tomas Kronvall
Fredrik Strandin
Jesper Sahlen Raquette
Jacob DexeTess Lindholm
Fredrik Holmbom
Michael Anderson
Klara Ellström
Christoffer Eldengrip
Timmy Larsson

onsdag 22 september 2010

Valtankar, hur går vi framåt?Rick Falkvinge nämnde under valvakan att vi är ett aktivistparti. Min tanke blir, vad menas med det?

Vad är aktivism inom piratpartiet och hur stärker vi den på nätet och ute i samhället? Hur jobbar en aktivist på nätet? Vad kan vi göra för att stärka aktivisternas känsla för Piratpartiet ute i verklighetens Sverige?

Det jag tror grunden för oss aktivister är att vi ses som en lika viktig del i partiet som politiker. Att vi inser att rangordning efter titlar ej gynnar bredden och känslan för partiet Titlar och roller, är en sammanhangsmarkering av vad du gör för piratpartiet. Inte att du är förmer än någon annan inom vår organisation. Våra olika roller i organisation är enbart till för att i våra möten med varandra, så blir det en tydlighet vad du ansvarar för och vad jag ansvarar för.


Ledarskapsutbildning pratade Rick även om. Jag skulle önska att jag kan få vara med i den biten och utbilda framför allt ungpirater. Att i sampelens tecken ta fram positiva egenskaper hos individer i grupp, låta individer växa i sin egen självkänsla för att de skall våga bidra med sina kunskaper och kompetenser är en svår konst.
Här kan jag se en stor skillnad som bör behandlas. Ledarskap på nätet, hur gör en då? Ledarskap i möten och event, hur gör en då?
Det finns intressanta frågeställningar,visioner som gör att vi tänker till och växer lite. De som kan kännas viktigast är att faktiskt stilla sig själv. Var är jag i Piratpartiet? Var vill jag vara?
Har jag uppfattat något som jag tycker är bra för utvecklingen av vår politik?
I nyhetsbrevet på valdagen (som lätt sorterades bort för att man hade så mycket annat att tänka på just då) uppmanade Rick till utvärdering. Klicka och var med i att tycka till!
...

fredag 10 september 2010

Socialdemokraterna i Forshaga kommun har ni glömt?
Var ni kommer ifrån. Det kan väl inte vara meningen
Angelica Rage kommunalråd och socialdemokrat i Forshaga kommun, att dina Valaktivister ska vara ute och agera som poliser i kommun.
Jag hittade en anlagstavla mitt i ingenstans i vår kommun. Jag satte upp en affisch för Piratpartiet. Det rullar fram en bil och ur den kliver två av dina partikamrater. Med vita jackor och rosen på. Döm om min förvåning, när mannen och kvinnan som för övrigt ej presenterade sig, talade om för mig att affischen skulle ner. Mannen sade: Vi är inga poliser men du får inte sätta upp affischen på kommuns anslagstavla. Mitt svar blev, tänkte på att de ej var poliser, men då åker ni nu då? Varpå mannen bet ihop och stod kvar. Jag frågade då varför er affisch och andra partiers affischer sitter på kommunala anlagstavlor. Svaret blev från kvinnan att det var en aktivitet som socialdemokraterna affischerade om. Så om du hade skrivit en aktivitet på din affisch, så hade den kunnat sitta kvar.
Jag som pirate mom i piratpartiet blev faktiskt ledsen. Det är inte länge sedan som ditt parti socialdemokraterna stod på lastpallar, i diken och pratade för frihet och demokrati. Nu står vi utan partistöd och med ideella pengar, arbetsinsatser. Kämpar för en generationsväxling inom politiken, frihet på nätet och att demokratin skall värnas om. Då kommer dina "polisaktivister" och använder maktspråk som de ej har befogenheter till gentemot mig som Pirataktivist.
Jag har nu, efter att fått svar av de anonyma socialdemokraterna i Forshaga, gjort affischer efter alla konstens regler. Jag vill Angelica att de får sitta kvar i demokratins namn och för ett fritt Sverige.
mvh
pirate mom
Anne Kekki Forshaga
Aktivist Piratpartiet
...

söndag 5 september 2010

Har du valångest, kampanjångest för att inte räcka till?Vi är nog många pirater som tvingats till stillhet pga förskylning. Jag kan känna när jag vaknar och inser att jag är sjuk idag med. Men jag måste ju kämpa för Piratpartiet, så får jag oro över att jag som Anne inte gör tillräckligt för Piratpartiet. Oron kan yttra sig på många olika sätt, att du blir arg på andra. Att du frågasätter dig själv. Att du får skrivkramp. Att du blir rädd för allt möjligt. Ska du göra personvals kampanj, kanske det skrämmer dig att du ska sticka ut som person ur piratpartiets trygghet. Du kan bli ömtålig, ta ord från andra som väldigt personlig kritik mm.
Samtidigt så vet min hjärna att jag behöver vila, återhämta mig mellan varven. Det är ett bra sätt att handskas med oron. Att koppla på hjärnan, detta är för mig meningen i Kognitiv beteendeterapi
Att jag inom mig sorterar upp oron och vad min hjärna säger om det. Hjärnan har en mycket bättre logik än oron. Daniel Brånn Maratonpiraten skulle föreslå en promenad ute i friska luften. Att syresätta kroppen ger bättre tankeförmåga och gör dig klokare. Tycker du det är jobbigt att vara ute bland folk. Öppna då fönster och balkong, vädra in lite syre till dig själv. Våga ta en vila, powernap som Winston Churchill föddes den 30 november 1874 och dog den 24 januari 1965 - brittisk premiärminister och författare. Han satte sig i en fåtölj, med sin nyckelknippa i handen, han somnade och när knippan ramlade i golvet så vaknade han, snacka om Powernap.kopierar rakt ur kampanjbloggen för Piratpartiet När du vilar och hjärnan får arbeta med annat är även dem tillfällen som du kan komma med den där sista snilleblixt idén som behövs för att vi ska vinna valet.

Samtidigt som vila är viktigt är det lika viktigt att
vi vågar ta hand om varandra. Många av oss känner att vi måste ställa upp nu in i det sista, för att vi kanske är för få aktivister och att vi måste slita ut oss. Det är mycket viktigt när vi märker detta säger åt personen i fråga att det är okej att att en paus, det är okej att inte orkar varje dag, men du orkar dagen efter, att det är viktigt att vila!
Kom även ihåg att
ge varandra beröm för de saker som ni har gjort!
Samtidigt kan ett lugnare evenemang vara bra när man inte riktigt har energin, kanske följa med på en fika, eller vad piraterna har för sociala aktiviteter.

Nu har jag täckt upp dem som är ute och aktivismar, men de som kanske inte gör så mycket i köttvärlden men gör desto mer hemifrån, allt detta jag precis sagt gäller er också. Tror ni att ni håller på att köra in helt, hitta något för att lyfta upp er. Må det vara en filmkväll hemma, med någon god chokladbit, eller vad ni föredrar.
slutciterat
hugs from
pirate mom
...

torsdag 2 september 2010

Kan den minsta, synas mest?Pirataktivism är att ibland ta vad man haver, helst om ekonomin ej tillåter Piratpartiet att kampanja för samma summor som de övriga partierna. Hittade en påse grillstickor i trä, samt att jag hade några flyers. Det blev en kamp med jättarnas valaffischer. Intressanta tanken är: Kan det vara möjligt att mina valaffischer kommer att synas bäst, just för att de är små? Roligt hade vi i alla fall, vi två aktivister som var ute i natten och smög.
Tillägg skrivet 7 september. Folk har sett miniplakaten. Men om jag ska sätta upp fler, så blir det med en pappbit bakom. flyers böjer sig i nattfukten...