fredag 24 september 2010

Åtta teser, intressant att jobba med?Åtta teser för framtiden . Jag väljer att presentera teserna och efter varje punkt kommer mina reflektioner


Partiet behöver ett antal realistiska och konkreta mål inför valet 2014. Idag är partiet bra på opinionsbildande och innovativa arbetsformer. Men valförlusten visar att vi behöver utvecklas till ett fungerande parti i alla hänseenden. Inte bara organisatoriskt, utan även när det gäller politik och strategisk placering gentemot väljaropinionen. Därav följande förslag:
Här har jag ett innehehåll som bekräftar min tanke, att vi faktiskt är ett politiskt parti. Att vi skulle vara ett parti med aktivister stämmer ju inte med vad vi fyller vårt arbetsätt samt innehåll i det vi skriver. Jag ser ingen motsats i att vi är ett politskt parti med aktivister, det ena behöver ej ta bort det andra. Men för att få fotfäste i Svergie är det viktigt att vi är tydliga. Inte säger en sak och agerar utifrån ett annat tankesätt

1. 100/allt: Om fyra år behöver vi ställa upp i hundra kommuner och samtliga landsting. Det är där vi som parti lägger grunden för vårt arbete. Detta mål bör vara lika prioriterat som riksdagsvalet.

Eftersom ett sådant arbete kräver individer som intresserar sig för politik, så är det viktigaste jobbet att jobba externt och få in intresserade politiker i ett tidigt stadium. För att de skall få utrymme och tid i att växa in i Piratrörelsens arbete och tankesätt. Sverige sitter inte och väntar på att vi ska ta kontakt och be dem vara aktiva i Piratpartiet

2. Bredd och fokus: Inför Principprogram 4.0 bör en programkommission tillsättas för att ta fram ett första utkast för diskussion. Denna bör ha som mål att avgränsa oss mot det som inte är vårt fokus och utveckla resten. Idag är det inte längre klart var gränserna för partiet går. Våra valmanifest, vårt nuvarande principprogram och våra diskussioner under de föregående fyra åren bör ligga som grund för arbetet.
Detta är ett omfattande jobb att vi tillsammans skall gränsa av fyra års samtal inom Piratpartiet till vårt focus och tydligheten är viktig. Så vi inte fastnar i interna stridigheter om vad vårt parti står för. Viktigast vinsten är att det minskar svammel och otydlighet gentemot Sverige, som skall tycka att vi är bra och bedriver en bra politik

3. Äga internet: Vi behöver arbeta fram strategier för att snabbt skapa debatt i våra frågor, och skapa system för att maximera antalet medlemmar som använder twitter, facebook och bloggar för att bedriva politik (likt live-sidan). Vi har hög närvaro på nätet, men vi är dåliga på att systematisera den. När vi lyckas väcka debatt i våra frågor verkar det snarare bero på tur eller på enskildas insatser än på en genomtänkt strategi.

Här finner jag en konflikt i viljan att tänka strategiskt. Internetpiraterna arbetar efter sin lust och intresse för frågor. En kan ej toppstyra pirater till att göra saker på nätet. Då skiter de i det och spelar ett roligt spel i stället, eller chattar med kompisar. Hur väcker en lusten till nätaktivsterna att kämpa för Piratpartiet till Riksdagen om 4 år?

4. Två skuggbudgetar: Vi bör avgränsa oss mot fördelningspolitik snarare än ekonomisk politik i allmänhet. Allt fler av våra förslag leder till ekonomiska konsekvenser, vilka behöver utredas och presenteras för väljarna. Därför behöver vi lägga två skuggbudgetar, en för respektive block, till 2014. På så sätt ökar vi även vårt förtroende och vår trovärdighet inför väljarna.
Detta är en mycket intressant punkt. Kanske påvisa att övervakningskostnader, lägges på utbildning tex. Kan bli en mycket bra trovärdighets bild gentemot Sverige.

5. Lokal organisering: Det behövs en fungerande lokal organisering inom partiet. Denna behöver bygga på medlemsinflytande och strukturerade arbetsformer. Oavsett om det blir en lösning med ”lokala råd” inom organisationen, eller en med föreningar, bör den vara på plats snarast möjligt.
Här är ni otydliga. Lokalt centralt i Sverige eller lokalt i kommun, län mm? Samt att det är viktigt att strukturen blir en positiv struktur, ej styrande. Det är lätt att prata om struktur men vad innehåller ordet för dig som individ, ledare i piratgrupper. Innebär det att strukturen skapar trygghet för varje individ i gruppen att växa, ge och bli sedd för sin kompetens? Eller innebär struktur en styrning av tankar, handlingar mm?
Här är ni inne på Ledarskapsfrågor. Hur bygger en upp en gruppkänsla som bär över tid, åtminstone i 4 år.?

6. Stabilt regelverk: Piratpartiet behöver slutföra den stadgeändring som påbörjats, samt finslipa stadgan över de närmsta åren. En av anledningarna att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen är att de har uppnått stabilitet i sin organisation. Alla vet hur den fungerar, och konflikter minskas genom att systemet blir förutsägbart.
Instämmer helt, här har vi nog grunden till strukturen som skall råda inom Piratpartiet.

7. Tankesmedja: Vi behöver en tankesmedja dit vi kan knyta framstående nätaktivister, forskare och lobbyister. På så sätt kan vi utvecklas även på djupet, och få ett bidrag till vår samhällsanalys. En sådan organisation kan även fungera som ett förlag och plattform för projekt som ”2022.nu” och boken ”Kunskap, kommunikation, kontroll”.
Här finner jag lite otydligheter. Det är ju formulerat på några få ord, så det blir naturligt otydligt, för mig som mottagare. Jag instämmer i denna punkt eftersom jag tror jag greppar er andemening.


8. Väljaranalys: Varför förlorade vi väljare det sista halvåret innan valet? Vilka är våra väljargrupper, och hur utformar vi vårt budskap för att passa dem? Dessa frågor behöver besvaras av oss på ett strukturerat och metodiskt sätt. Vi behöver, precis som övriga partier, ha en kontinuerlig och fungerande analys av väljare- och opinionsrörelser. Antingen utförd av en arbetsgrupp eller av någon form av nätverkslösning.
Här kan en insikt behövas att de som röstar på piratpartiet kanske inte tycker som vi, eftersom en röstar efter jaget, som en uppfattar budskap från partierna. Men det fråntar inte oss ansvar att varat tydliga i vårt budskap.

Saknar en detalj i underskrifterna. Är det som enskila piratmedlemar som ni skrivit detta. Eller är det utifrån en roll ni har inom Piratpartiet?
____________
Underskrivet:
Simon Rosenqvist
Kristofer Pettersson
Andreas Bjärnemalm
Mikael Holm
Olof Noaksson
Isak Gerson
Jonatan Gonte Kindh
Johanna Drott
Tobias Jernér
Mattias Bjärnemalm
Sandra GrosseNiklas Dahl
Christoffer WillenfortDavid Bergström
JP Anderson
Jack Senften
Nicholas Miles
Tomas Kronvall
Fredrik Strandin
Jesper Sahlen Raquette
Jacob DexeTess Lindholm
Fredrik Holmbom
Michael Anderson
Klara Ellström
Christoffer Eldengrip
Timmy Larsson

1 kommentar:

  1. Jag har skrivit som enskild medlem. eftersom jag inte kan påstå att jag talar för alla piratpartister i mitt valdistrikt. skulle jag skrivit under som VL eller styrelsemedlem så skulle jag haft med titeln efter mitt namn.

    Sen så vill jag säga att uppräkningar som denna aldrig passar till 100% med ens egna åsikter men denna är nära. själv vill jag inte bara se EN tankesmedja för vår ideologi utan en internt tillsatt grupp för varje politiskt område som går igenom hur vår ideologi kan och bör appliceras på de området.

    det är även viktigt att börja med rekryteringrasbetet så snabbt som böjligt så vi kan hjälpa och stödja nya medlemmar till fungerande lokala organisationer. annars har vi ingen chans att nå 100/allt målet till 2014.

    Det finns massvis mer att säga men det känns som jag får återuppliva min döda blogg istället för att sno ditt kommentarfält :)

    SvaraRadera