onsdag 20 april 2011

Gruppansvariga och Härskarteknik, bra att använda?


Hej alla härskare i våra olika gruppsammanhang. Idag pratar vi om hur gruppen skall komma till sin rätt och individer skall få möjlighet att bidra med så mycket som de bara kan med glädje lust och känsla av trygghet i gruppen.
Som inledning på min tankebana så använder jag Marcus Schmidts text i #svpol Du är ful. Det kan vara bra att läsa den först, mina tankar bygger på denna översikt av härskarteknikerna.
Jag väljer att gå ner på jaget, individnivån. Våga ifrågasätta oss varför vi i grupper använder oss av förtryckartekniker. Mitt svar är så enkelt som att vi är ofta rädda, osäkra och för att använda gamla sandlådebegrepp så är det bäst att slå först innan en blir slagen. Omedvetet skyddar vi våra svaga sidor, egna brister genom att t.ex. liera oss med några i gruppen och tillsammans utövar vi maktövergrepp åt något håll. Istället för att stilla oss, tänka att jag är lite blyg, rädd, kan inte allt och känner mig obekväm i gruppen. Samt att inse att hela gruppens individer sitter precis i samma situation som jag själv.
.............................................................................................................................................
Som gruppledare, är att kanske inse detta, vaka lite över sig själv i första hand, så en inte går in i kränkningsbeteende. Göra gruppen trygg, samt att faktiskt plocka in individerna höja dem om en känner att de utsätts för gruppmobbing. Som härskare i gruppen så är det du som sätter spelreglerna. Vill du att din grupp ska tillföra något positivt till framtiden som är här nu? Eller du kanske bara vill att gruppen gör som du har bestämt för dina egna syften?
..........................................................................................................................................................
Som individ i gruppen, tillfällig sådan eller t.ex. arbetsplats, styrelse arbetsgrupp. Så blir det ju lite omvänd tanke. Var vaksam på härskaren i sammanhanget. Är den ledare för att den bara vill ha makt? Eller för den gruppen så att ni tillsammans utvecklas och bidrar alla som individer till ett brett resultat som tillför framtiden något?
Känner du av taskiga ledare, så kan det vara så enkelt att en inte tillför sin kompetens till den gruppen. För garanterat så kommer ledaren att ta kredit för det och föra sig själv vidare i maktens korridorer.
Som en klok pirat, eller individ så för du fram dina åsikter t.ex. i blogg, chattar eller på annat sätt. Här är nätet suveränt, som individ kan vi höras och synas, för det vi är.
Det viktigast är dock att du inte börjar ifrågasätta dig själv som individ. För alla har vi enorma styrkor samt oftast lika stora svagheter och brister. Men det är ju det som gör oss till hela individer. Jag beundrar er yngre som kan genom nätet finna varandra i era svaga stunder, få bekräftelse och stöd av varandra.
Nu har härskaren Anne Kekki pratat en stund. Hoppas det hjälpt någon individ som lyssnar.
.................................................................................................................................................
Kuriosa om mig. Jag har arbetat bl.a. på fritidsgården Bygget i Kristinehamn. Arbetsgruppen var den bästa jag haft i mitt liv, vi tog fram styrkor och lät individer jobba med dem. Men när jag skulle t.ex. gå in i ett rum, med ca 50 ungdomar. Då lovar jag att jag använde Härskartekniker för att få alla dessa att lyda mig och sköta sig, det har lett till en yrkesskada, som gör att kliver jag i en grupp, rum. Så brukar jag mycket klart och tydligt visa hela gruppen att nu är jag här. Känns inte kul alla gånger, önskade att jag bara kunde smyga mig in och stilla mig som individ. Jag som Anne är blyg och osäker men ni ska veta att jag döljer det väl.
...

Uppdaterad 9 september 2013
Du ska precis berätta om dina projektplaner – då börjar kollegan kolla i mobilen eller gäspa.
Att använda härskartekniker på jobbet är vanligt, visar en ny undersökning.

... 

6 kommentarer:

 1. Begreppet härskarteknik används inom feminismen där det räknas som en viktig faktor i upprätthållandet av könsmaktsordningen för att visa hur män bibehåller sitt grepp om kvinnor och tillämpat på personnivå blir begreppet inte alltid relevant.
  En person i underläge kan mycket väl försöka sig på och lyckas att förlöjliga en meningsmotståndare, men begreppet härskarteknik blir då irrelevant.

  Det går helt enkelt inte att inkludera allt som handlar om meningsskiljaktigheter och oförmåga att interagera med varann på detta viset.
  Alla ska inte vara lika eftersom vi som du säger är olika som individer. Man får också ta hänsyn till ålder, mognad och erfarenheter. Det är inget fel i att vara olika och unika som personer.

  SvaraRadera
 2. Används även av mig i mitt sammanhang i tanken att kränka, kvinnor gör ju lika som män. Helt rätt att vi är olika och då kan kränkningar te sig olika. Vad är underläge? En grupps individer bör ej känna underläge. Men känner en av denna känsla så är det ju utifrån en form av individuell kränkning? Så visst kan en se allt från individens nivå. Men det är svårt, för kanske början är hos en själv då? Vem är jag i en grupp av individer? Bedömning av mognad, erfarenheter sitter i betraktarens ögon, hänsyn är ju viktigt till individens komtetens utifrån dess utgångsläge. Alla besitter vi kompetens men som du skriver är vi olika i den biten. Ord som mognad, erfarenheter kan jag se som lite svåra att förstå innhållet i. Jag har min mognad erfarhet, du har din.

  SvaraRadera
 3. Det är alltid svårt att avgöra var effektiv kommunikation slutar och brutal dominans slutar.

  Jag tror det är värt att skriva ett inlägg till på temat. Med viss inriktning ungdomspedagogik. Vi får se när det dyker upp. :)

  SvaraRadera
 4. @Marcus din kommentar var bra, den fick mig att tänka och sortera upp i mina tankebanor. tanx för det

  SvaraRadera
 5. @Kraxpelax det ordet var svårt, vad händer just i ögonblicket som en våldförande individ tar makten över någons kropp? Av egen erfarenhet, samt de flickor som vågat #prataomdet. Så bidrar den fysiska maktövergreppet till att vi stelnar till, blir *förlamade*, det gör att förövaren får några sekunder på sig att helt ta makten. I denna situation har vi fysisk kränkning och fysisk maktövertagande. Orden som används är ju i syfte att härska, så det kan ju faktiskt passa in här på individnivå.

  SvaraRadera