söndag 23 oktober 2011

Sociala medier, censur, företag, nätaktisvism. Spelar internet en viktig roll ?
Föredrag hållet på FN-dagen i Göteborg den 23e Oktober 2011
Sorterar upp sina tankar om Socialmedier, företag, censur, nätaktivism, fredliga demonstrationer, internetrevolution. Bra jobbat på ca 9 minuter av  Christopher Kullenberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar