tisdag 12 oktober 2010

Postivt ledarskap


Efter att ha läst en En partipiskas bekännelse så blir jag inspirerad att skriva lite om min syn på positivt ledarskap. Piratpartiet bygger på en struktur som gör att ledarskapet är svårt. Vi bör väga in att leta bra ledare på nätdelen av vår organisation. Sedan är ge utrymme för verklighetens ledare att växa och stimulera till utveckling och arbete för Ung pirat samt Piratpartiet. Jag har valt att ha en bild med av Mattias Bjärnemalm, för jag ser honom som en mycket bra verklighetens ledare. Han har under sin verksamma tid i Sverige. Rest runt, inspirerat, vågat ställa krav, Samt att han i mina ögon besitter den svåraste konsten som verklighetens ledare. Att lyssna in, våga sätta individer i jobb och bekräfta resultatet. Johanna Drott är inne på den linjen med i att våga släppa greppet, inte styra utan låta individerna arbeta utifrån sin egen lust och vilja, detta på inom nätverksamheten vi har.

Sedan har jag valt att sätta in bilder på mig själv, samt kickoff ledarna väst, Distrikstledare Daniel Svensson och styrelseledarmot Göran Widham. Vi utövade en slags ledarskap under utbildningsdagen, som resulterade i att Piratpartiet fick en mängd event och verksamhet under sommaren. För vi lockade fram lusten hos deltagarna, att tro på sin egen förmåga att veta hur en gör. Det som var gemensamt för oss tre ledare under denna dagen var att vi ej talade om hur något skulle göras. Vi gav vägledning i en trestegsmetod, som från tanke blev praktisk verksamhet. Samt att vi under dagen, var med och stimulerade individernas egen lust och energi. På direkta frågor så gav vi ju själklart tips, på hur vi själva skulle göra.
Den starkaste motståndaren mot ett sådant här sätt att verka som ledare är jag själv (individerna) En tappar kontrollen över varje tanke och beslut samt vad resultatet blir. Som ledare kan en då börja stöta bort oliktänkande genom maktspråk mm. En får en klar tydlig linje, men som tyvärr har kostat många individers engagemang och lust. Vi sluter oss i en liten grupp där vi tycker lika. Döm om vår förvåning när vi går ut i verklighetens Sverige bland pirat partister, aktivister och konstaterar att de har lagt av och tappat lusten.
Detta var dagen tankar om min syn på ledarskap.
...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar