torsdag 1 november 2012

Demokrati i Göteborg?

Utifrån denna inbjudan, här nedan så deltog jag i en grupp Visionsverkstad- Demokrati. Jag redovisar ej gruppens tankar, den sammanfattningen ser ni på bilden, strecken (markeringar) visar denna grupps prioritering av frågor som utvecklar demokratin. 
Kom med dina idéer kring demokrati. Hur kan demokratin utvecklas i Göteborg? Vad behövs för att skapa en levande demokrati och för att medborgare ska kunna aktivt delta i att forma staden?
Veckorna 42-46 sker ett samarbete mellan Omställning Göteborg och Staden vi vill ha på Café Planet. Det blir openspace-workshops som en uppföljning av Omställningskonferensen - Ett annat Göteborg är möjligt Kom med dina idéer, lösningar och visioner för Göteborg!
Staden vi vill ha stödjer diskussionerna och tar med sig resultatet vidare i Staden vi vill ha processen som ett av många kommande olika bidrag.Jag själv är i nuet när jag tänker på demokrati. Hur ser det ut nu och hur fungerar beslutsgången. Det är ofta långsiktiga regelverk som styr vår kommunala verksamhet. Jag känner ibland att för verklighetens problematik, så kan det vara läge att få spränga vissa regler för att möta verklighetens behov. Eftersom jag enbart bott här i Göteborg i ett år, så är inblicken i den kommunala politiska världen liten. Samt att jag har fokus på unga vuxnas situation. Min hjärtefråga blir av naturliga skäl hur denna storstad möter behovet av boende för studerande, samt yngre som fått jobb i Göteborg.
Regelverk för byggande och möjlighet att förändra tomma lokaler till tex Studentboende är ju ett hinder som borde kunna lösas via en snabb demokratisk process. Att bo och veta var en sover på natten, är så grundläggande för att kunna delta i och prestera något som tillför Göteborg och Sverige gällande kompetens, kunskap samt utveckling av ett väl fungerande positivt demokratiskt system. Men de äldre politiskt aktiva är kanske beredda att tappa en generation?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar