måndag 3 september 2012

Studenter och bostadsbrist, har vi det i Sverige?

Studentboende i Sverige?
Prova att googla på studenter och ordet bostadsbrist. Det ser lika illa ut över hela landet. Samt att storstäderna verkar de unga vuxna fly ifrån. Finns ju en mycket enkel logik i det eller hur, vem vill plugga i en storstad och inte veta vart en kan sova?

Hur ska Sverige kunna få en bra utbildningsnivå om vi ej ser till att de unga har bastryggheten ordnad. Det diskuteras om individens frihet att välja utbildning med olika inriktningar och detta leder ju att elever flyttar till den ort som skolan ligger i.
Kan ju egentligen inte vara svårt att bygga boenden som är mindre och anpassat till studenter? Vad hindrar oss?
Är det regelverk för byggbranschen som gör det omöjligt att förändra fastigheter till boenden. Hur ser regeln ut med att boenden ska kopplas till viss mängd parkering för bil? Studenter behöver ej bil, bara ett rum och ställa sängen i. Finns det tomma kontorslokaler, en tomtbit som snabbt och enkelt kan anpassas till boenden? Vad säger regelverket om det? Blir regelverk en fin ursäkt för kommuner och regering att ej behöva lösa detta problem, lägger ni detta som ett fint spindelnät, så kan allt fortsätta som det är. Reglerna behöver läggas åt sidan och snabba åtgärder för att elever ska kunna sova, äta och sköta sin hygien. Det är viktigaste grundläggande behov för att kunna högprestera och klara sina studier. Visst borde väl Sverige klara detta, annars får hela vuxenvärlden underkänt samt att vi gemensamt får ta konsekvenserna med psykisk ohälsa och lägre kunskapsnivå bland våra unga vuxna.

FAKTA Så ser det ut på studentorterna
I Sveriges förenade studentkårers bostadsrapport är det bara studieorterna Gävle, Härnösand och Karlshamn som får grönt ljus, vilket innebär att de kan erbjuda ett studentboende inom en månad.
Majoriteten av studentstäderna, bland annat Umeå, Luleå, Örebro och Linköping, får gult ljus. Det betyder att de kan erbjuda ett studentboende någon gång under hösten.
Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö får rött ljus då inga studentbostäder finns att tillgå under höstterminen.
Ung pirat har även kikat och skriver om bostadpolitik genom Gustav Nipe Förbundsordförande
 Socialdemokraternas ungdomsförbund är med på linjen att bostadsbrist ej kan utredas bort. Vi behöver göra något. Samt att jag gör ett tillägg att många tappar bidrag från csn, vilket gör att helhetsbilden för en student som ska högprestera blir kaotisk inget boende samt inga studiemedel?
Umeå har fyllt alla vandrarhem och campingplatser med studenter . Hur länge har en student råd att bo med dessa dygnskostnader innan de är bostadslösa igen.
Mp skriver och funderar över elever som hamnar hos kronofogden för att de ej klarar studierna, hur stor del är att de faktiskt inte vet var de skall sova inatt.

 Kanske inte finns något nyhetsvärde i ett återkommande problem, inga rubriker i Studenter utan boende i höst igen.


Uppdaterad 20 augusti 2013

 Bostadssituationen akut inför terminsstart. Endast fyra av 32 studentstäder kan garantera ett boende inom en månad. 

Är vi där att brist på boende för studenter är ett normaltillstånd i Sverige? Det som skrämmer mig nu är att ingen vuxen orkar bry sig. När unga vuxna far så illa som de gör mellan, att komma in eller inte komma in, på önskad utbildning. När de väl gör det, så får de leva i tält eller på en golvyta som kanske är mindre än din garderob?

Förändringar i regelverket Efter att SVT berättat om bostadsbristen bland studenter svarar nu bostadsminister Stefan Attefall (KD), han säger att det ska bli enklare att bygga nytt.
När ska det bli enklare, utreda är ej alltid en bra metod när något behöver göras? Det kan fälla en en hel generation. För att ni vuxna är så rädd för kreativa kortsiktiga beslut för att lösa detta enormt stora och återkommande problem. För dig som utreder är det lugnt, du går ju sedan hem till ditt och vet var du bor varje natt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar