lördag 8 september 2012

Mina åsikter om Narkotikapolitik, kanske dina med?

Bilden har inget med text att göra, faktiskt en samling pirater som har kul

Att utforma en sakpolitisk fråga är svårt, hur brett eller smalt skall den formuleras? Som vanligt kommer mitt blogginlägg kanske mer med frågetecken än annat. Piratpartiet är inne i en fas när diskussioner förs angående att bredda mängden frågor vi driver. För dessa åsikter känner jag att om vi kan så är det bra att utifrån en lite större plattform för tex narkotikapolitik, än en debattartikel eller en missbrukares död starta vårt Narkotikapolitiska förslag.
Ordet Liberal kommer jag ej att använda, är så allergisk mot ord som enbart i mitt tycke skapar diskussioner om vad ordet betyder.
En helhetsyn på mänsklighetens mående i vårt Sverige är en bra start för mig, att ge sig in i sakpolitik. Så min text kommer nog att svepa ur ett sådant perpektiv över denna svåra fråga.

Vad är det som gör att vissa individer hamnar i missbruk? Kan det vara ett psykiskt dåligt mående som en tar hjälp av knarket att fly ifrån, försvinna in i dimman i knarkets smekmånad. En del eller faktiskt  många använder alkohol för att uppnå denna effekt, samt en större mängd än vi anar använder *legala* narkotiska preparat utskrivet av läkare för att uppnå ett välbefinnande i vårt liv. Är det så enkelt att en del behöver narkotika för att klara av livet, men hur balanserar vi upp detta bruk eller missbruk, eller vad ska vi kalla detta?

Vad jag i alla fall har lärt mig är att blandmissbruk är en av de farligaste varianter både hos Svenssonknarkaren och den som fastnat i allvarlig form av missbruk. Detta leder till större psykiska bestående men än vad vi anar, samt kräver oftast narkotikaklassad medicin för att få livet i balans igen. Så vården är en viktig del i att komma tillrätta med missbruk. Det behövs starka vårdteam som klarar av trycket från en som hamnat i djupt narkotikaberoende. Finns inget som är viktigare för en som vi kallar knarkare än att just få tag i preparat av olika varianter, de belastar Vårdcentraler mm för att få ut vad som helst att stoppa i sig, för att faktiskt må bra. Många enskilda läkare klarar ej av trycket från en djupt missbrukande individ deras manipulativa förmåga och hotfulla beteende för att komma åt preparat. Individen vill ju bara må bra, precis som vi Svenssonmissbrukare vill. Så starka vårdteam över vårt land som kan se individens hela situation och i samarbete med individ lägga lämplig narkotikapreparat på en fungerande nivå. Behovet av vilken typ av medicinering är helt individuell. En kan inte sätta en övergripande medicinering för att lösa Narkotikaproblem.
Tvångsvård kan tänkas behövas i vissa fall, om individ är till skada för sig själv och omgivning, för att ej låta detta problem gå så långt för person i fråga att de begår brott mot andra och hamnar i fängelse för att lagen bryts. Vården bör kopplas till det lokala missbruksteamet för att hålla helhetsperspektivet på individen, risker är annars att teamet får tillbaka en zombie som medicinerats av tvångsvården för att hålla lugnet på avdelningen. Vilket oftast mottages med tacksamhet av individ som bara vill in i dimman och må bra, precis som en Svenssonmissbrukare.

Socialförvaltning är en viktig del i vårdteamet, men tyvärr så har de kanske fastnat i ett omfattande regelverk. Hur en utredning ska se ut för att socialsekreterare ej ska bryta mot lagen. Detta gör i praktiken att papperet med orden är viktigare än individens situation i verkligheten. Omfattande möten och utbildningar för att skriva rätt. Så en missbrukare med behov av hjälp kanske inte får det men det skrivs ordentliga dokument som sparas och granskas och diskuteras mellan socialsekreterare?

Ser nu att jag är sent ute Styrelsen jobbar för fullt med breddningsförslag . Breddningförslagen, gällande Piratpartiets politik bara växer, Ibland går tiden fort.

Uppdaterar klockan 21,18 8 september
Hax har skrivit sina åsikter, hoppa in där och tyck till om du känner för det, jag kommenterade lite där, tycker allt att han tänker lite snävt. Det han lyckas med är att väcka mitt intresse för vad knark kostar idag jämfört med sprit? Samt att siffror för hur och vilken form av Narkotika som finns i vårt land just nu.

Uppdaterad 9 september 2012
Var med och tyck till om Narkotika politik, Vad är det för problem vi ska lösa? Samt hur lätt det är att faktisk våga tycka till politiskt i Piratpartiet, skriver Drott om, jag säger detsamma, vad tycker du? Tom jag vågar ju tycka till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar