torsdag 15 september 2011

Är jag stark eller svag?

som individ är jag utåt sett enormt stark, klarar av det mesta jag hamnar i och reder mig i olika situationer. Men Anne är en hel individ med många svaga sidor som gör mig enormt osäker i vissa situationer. Som äldre vuxen så har jag ju med tiden lärt mig att dölja dessa sidor, för att helt enkelt skydda mig själv.
Vad har nu detta med piratpartiet eller ung pirat att göra, eller annan föreningsverksamhet? Det kan yttra sig i former som att en slänger käft med varandra. Detta att ha en ton som är enligt oss rå men hjärtlig är ett känsligt farligt sätt att umgås. För är individen svag i stunden, vilket vi alla är, så kan det skada mer än vi anar. För det finns en gräns i detta sätt att umgås som en inte vet när den går över i kränkning som gör att en individ väljer att ej delta mer i gruppen eller mötet.
Jag personligen försöker vända på mitt sätt att möta andra individer, kämpar dagligen med detta, genom att i stället bjuda på mig själv och mina svagheter. Inte i syftet att någon ska få kränka mig i mina ömtåliga bitar utan i syfte att stärka andra individer som hela människor och att bevisa för världen gång på gång att vi är hela med allt som vi bär med oss. Olika kompetenser, styrkor, svagheter och känslor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar