söndag 20 november 2011

Hur tänker jag runt en dator och Framtidens skola?

foto: Anne Kekki

foto: Anne Kekki


Jag tänker ge mig på att delge mina tankar efter att ha lyssnat på Richard Stallman Gnutiken Göteborg tillsammans med Piratpartiet. Jag vill återigen tacka er som ordnade denna stund för oss. Som praktiker, så hörde jag utifrån mitt sätt att se på livet och vad en dator kan göra förr oss. Skriver jag något fel så är det pga av att jag är amatörernas amatör på hur detta fungerar, mjukvara hårdvara samt programering.


I framtidens skola ser jag en dator som självklar medelpunkt i alla dess former. Både licensierad programvara och fri sådan, beroende på vad elev har för intressen och vart de vill i sin utveckling.
Rickard talade om total frihet för skola och programvara, detta bör ju finnas med i framtidens skola, för att elever skall kunna, lära sig om de vill, hur det fungerar med programmering av mjukvara. Om mjukvaran är licensierad och stängd så finns ju ingen möjlighet att lära sig mer än ett beroende av en viss typ av mjukvara, som samtidigt ger ett ekonomiskt livslångt beroende av att köpa just det som en lärt sig använda. En kan ej koda själv och bygga tillsammans med andra.
Samtidigt så är kanske inte individens intresse att lära sig detta, då är det ju en fördel att lära sig använda befintlig mjukvara så en verkligen kan dra nytta av hur en använder en dator inom alla ämnen.


Rent tekniskt gällande hårdvara, så är ju datorn en självklar pryl som en kan bygga om och lära sig hur en får till det själv, samt om det går att reparera och hur en gör det. 


Frihet på nätet torde då vara Frihet att välja det jag vill lära mig som individ utifrån mitt intresse runt denna apparat. 


Under mina utbildningsår så det jag uppskattat mest är hur jag finner kunskap som jag behöver lära mig. Där är ju nätet helt suveränt. En behöver inte gå någonstans för att fråga eller läsa en text. Utifrån denna tankebana så är ju distansutbildning en viktig del i Framtidens skola för att vi ska kunna konkurrera i världen när det gäller kompetens och utveckling.


Så ur mitt tankesätt så kan en ej bestämma en landsomfattande datakompetens bland personal i skolan. Kanske riktat kompetens runt olika gymnasieutbildningar? Samt inte som en specialgrupp på kommunen. Datakompetensen skall finnas som en naturlig del bland personal inom skolan.


Integritetsfrågan är självklar gällande elev och pc. Ingen rektor eller personal skall ha tillgång till den enskilde elevens pc, förutom det som eleven vill visa, eller ber om hjälp med. 1 kommentar:

 1. Datorprogram som inte är "fria", är lite som läromedel utan författare, titel eller register.

  Böcker som saknar dessa element, kan aldrig kritiseras, undersökas eller studeras i vetenskapligt syfte. Inte heller kan vi hjälpa oss själva att förstå eller tolka motiven till att den används i undervisning.

  Bibeln är att bra exempel på metafor.

  Jag tycker att bibeln är bra att känna till i religionskunskap, vilket är bra att känna till. Men därifrån till att grunda den övriga undervisningen kring den är otänkbart för de flesta.

  Det samma borde kanske gälla med proprietär/icke-fri programvara.

  "Vi kan studera den icke-fria mjukvaran, men vi ska inte använda den i undervisningen."

  Den moraliska aspekten tillskriver jag samma perspektiv åt de tekniker som byggde gaskamrarna under judeförintelsen; "De var ju bara tekniker."

  Den mjukvara vi bygger idag, (och lär våra barn att uppskatta) kommer användas till de mest groteska brotten mot mänskligheten, om vi inte åtminstone pratar om detta idag med dem.

  Richard Stallman går långt i sin principfasthet. Han har rätt i sak, men det går kanske inte att komma dit idag. Däremot kan vi göra klimatet bättre genom att exempelvis förespråka fri programvara och öppna standarder inom ramen för det offentliga.

  Detta har redan med i Piratpartiets offentliga ställningstaganden, men som vi inte än så länge formulerat i konkret politik.

  Det kan vi ändra på framöver.

  SvaraRadera