fredag 18 november 2011

Bredda Piratpartiets politik, hur brett tänker jag? Leffelini skriver lite tankar runt vår ide att bredda Piratpartiets politik. Jag vaknade till och funderade vilken fot står jag på? Självklart den fot som jag tänker utifrån och då blir ju konsekvensen att andra tänker utifrån sina egna fötter och inte min fot.

 Jag tänker automatiskt på de yngre i vårt land. Hur vi ska utveckla skolan och vilka kompetenser från vuxna som behövs införas för att vi ska vara ett utvecklingsland och ej ett land där elever går ut nian utan godkända betyg, vilket självklart leder till bekymmer för dem att finna en plats på arbetsmarknad mm. Mina tankar utgår ifrån ett rättvist och fritt sätt för individer att få utvecklas utifrån vem de är. Teoretiker skall få läsa och skriva. Praktiker ska få genom praktiska ämnen utveckla sig till just praktiker. Kreatörer bör få utrymma att just vara kreativa i skolan inom sina intresseområden.  Eftersom jag bejakar synen på hela människan som den är i sin helhet, så behövs ju även vuxna i skolan som arbetar mot mobbning, dålig självkänsla och hjälper varje individ att utvecklas utifrån den plattform som den är i stunden. Så när jag tänker bredda Piratpartiet politik så är det skolan som står i fokus för mig. Vad står i fokus för dig?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar