lördag 20 november 2010

Du kan bara ändra dig själv, va?


Jag är inne i en fas i mitt liv där jag tagit ett stort beslut gentemot Piratpartiet. Men jag känner att i verkligheten är det svårt att genomföra det. Det jag har bestämt är att bli en nätpirat, jag har aktivt deltagit AFK IRL i två valkampanjer. Nu är det min tanke att jag ska kliva åt sidan och finna annat i livet än enbart piratpartiet. För mig är det dels en ekonomisk fråga, som aktivist inom piratpartiet så har jag havererat min privatekonomi. Sedan den viktigaste faktorn är att förändringsarbete är så tungt, att påverka andra i positiv riktning till att blir Samspelare och öppna grupper för nya individer är tufft.
Jag önskar att när ni pirater planerar event framöver, att ni stannar upp och tänker. Vem är ny inom piratrörelsen som jag kan ta med till eventet, mötet? Som genom ditt stöd kan få vara med och bli intresserad av Ung pirat och att påverka framtiden. Vi är alla rädda för nya mänskliga kontakter, jag inser bara att vi döljer detta väl för varandra. Grupper söker trygghet genom att sluta sig samman och stänga ute nya individer. Gruppen är gemenskap, som i gemenskapens tecken kan sluta sig för mycket och blir inskränkta. Detta har jag sett i många föreningssammanhang, så piratpartiet och Ung Pirat pirat är inget undantag från detta mänskliga trygghets sökande. Att som individ vara en brobyggare är en fin uppgift. Om du tar med en ny individ till ett möte, ser till att den känner sig välkommen och trygg, så har du uträttat underverk för framtidens piratparti. Du utvecklas själv, genom att du samtalar med en ny människa, utvecklar vårt parti genom att tillföra en ny tänkare, tyckare eller praktiker.

Jag såg listan på nomineringar till Ung Pirats förbundkongress, fick en tanke när jag läste den. Det jag saknade var åldern på de nominerade. Jag har en bestämd uppfattning att gamlingar ska inte representera er yngre på en kongress. Så jag vill råda er yngre att rösta på unga pirater tex under 27 år, där jag tror bidragsgränsen går för Ungdomsförbund.


Citerar här Rick Falkvinge genom att RT Ung pirats förbundsordförande Stefan Flods blogg
“Det fjärde jag har är att det kommer ett par förändringar i PirateWeb. Bland annat kommer Ung Pirat och Piratpartiet att separeras i systemet. Som ett historiskt arv så ligger Ung Pirat som något slags… underavdelning… till moderpartiet; det finns ingen anledning att ha det så längre.”


Detta samtal i soffan med Anna Troberg vice partiledare Piratpartiet, Rick Falkvinge partiledare Piratpartiet, Stefan Flod Ung pirats förbundsordförande och Nils Agnesson Ung pirats förbundssekreterare gör mig så glad att jag får tårar i ögonen. Att separera Piratpartiet och Ung pirat är ett mycket bra förslag. Ni Ungpirater har så starka krafter att kämpa emot när de äldre vill styra ert sätt att tänka och tycka i politiska frågor. Det är ni som är framtiden och framtiden skall byggas av er.
hugs from pirate mom
...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar