torsdag 24 mars 2011

Anna Troberg Piratpartiet ger lust till politikJag tycker det är så häftigt när jag går och tänker på saker, sedan tar en pirat och skriver om det jag funderat över. Jag får en kick i engagera mig politiskt, så jag har förlängt mitt medlemskap. Du kan med bli medlem i Piratpartiet, eftersom medlemsavgiften är valfri tom gratis. Så hindras ej du som är #fattig, ett medlemskap. Klicka bara här och var med


Anna Troberg funderar lite över Liberaldemokrater och skriver: visa vad ni går för. Gör oss intresserade av er. Bli en intressant potentiell samarbetspartner. Ni kan till exempel börja med att registrera ert parti. Sedan kan ni jobba på att bli tongivande i en eller ett par frågor som intresserar er. Visa att ni kan stå på egna ben. I detta inledningsskede bör Liberaldemokraterna och de frågor ni driver vara ert fokus, inte en annan organisation.

Min erfarenhet av andra idiella föreningar är att de som bildar nya föreningar pga att de vet hur det skall vara, ägnar mycket tid till att kritisera och bråka med gruppen som de borde ha lämnat bakom sig?

Passar på att framföra en åsikt om ung pirat och piratpartiet, medans jag är i gång med tangentbordet. SSU framför kritik till Socialdemokraterna att de ej släpper in yngre i ledningsroller. Kan vara bra att kika på detta under helgen och fundera på, att vi vågar inom piratpartiet. Det är ju en kampanjfråga att saluföra oss som ett parti för yngre.

Men sedan skall vi vuxna ta lärdom av detta och släppa Ung piraterna. De är full kompetenta att sköta ung pirat och skola nya politiker. Där är det lätt för oss vuxna att faila. Jag har bestämt mig för att ej lägga mig i Ung pirats beslut och föreningsarbetet. Dom är kloka nog att be oss vuxna om hjälp, när de behöver. Då kommer jag in på en fråga som jag tror att jag kritiserats för genom kommentarer, som jag ej riktigt förstår innebörden av. Ung pirat är de som är berättiga för bidrag, tror att den åldersgränsen ligger på 27 år idag? Vi vuxna även jag har en inneboende förmåga att försöka mästra yngre individer, eftersom vi vet bäst. Det skulle vara så härlig om vi vuxna piratpartister kunde kliva undan när de yngre pratar, samtalar, beslutar och växer i sig själva. Det är framtiden som är här nu


...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar