tisdag 11 juni 2013

Va fan, är det så svårt att ligga före och våga ta beslut om skolor och förskolor?Trettio ungdomar och unga vuxna gör kriminella handlingar (källa Efterlyst Tv3) i Husby och hela Sverige går banas. Sociala medier kokar och i samspel med nyhetsmedier så ska det bevakas diskuteras vridas och vändas på sanningar och hur samt varför detta händer. Min åsikt var från start att stoppa våld och kriminalitet med de medel vi har som är vår polismakt samt sedan socialförvaltning för mindreåriga.
Ser samtidigt lockelsen i våra samspelande medier av att se våld och skadegörelse och varje individ har ju sin åsikt om varför och genom nätet så kan ju alla vara med i samma samtal, bråk, diskussion, debatt mm, tills Husby slutar trenda på tex Twitter, då drar vi vidare till nästa ämne............

Samtidigt och under en längre tid så har Sverige enorma problem med skolor och utbildningar, vi tappar greppet om att vara ett föregångsland när det gäller kunskap och utbildning. Jag lyssnade på Mona Sahlin som sade något i stil med "Vi måste våga se att vi inte längre är ett kunskapsland" Detta drabbar alla våra unga vuxna samt ungdomar. Helt plötsligt så har vi tappat greppet om att kunna ge den kommande generationen en bra utbildning Vad svarar den politiska och myndighetsmakten med: ja det är ju synd vi tillsätter en utredning........
Percy Barnevik är en av Europas mest kända företagsledare. Vid 72 års ålder är han fortfarande fullt aktiv och har mycket att säga om ledarskap och chefer. Han har samlat 200 konkreta råd i en bok, råd som delvis bygger på egna misstag. Nu pekar han på svenskarnas övertro på möten och hur dessa kan rationaliseras. Han understryker behovet av att vara nåbar, han förklarar varför han nästan alltid har slips och hur han ser på det sk livspusslet. Percy Barnevik intervjuas av Aina Bergvall.
När jag lyssnade på Percy så var det som att riskkapitalföretag bara kan jobba lite snabbt, så hinner inte svenska lagar, myndigheter ej stoppa flödet av våra skattemedel som bara försvinner i vinster, samt att de privata bolagen snabbt drar sig undan när vinstmarginal börjar minska, konkurs eller sälja företaget vidare till någon som ska mjölka ur lite skattemedel igen till egna vinster. Vad svarar det politiska system vi har med, jo att utreda, vidare hamnar vi i sämsta fall att utredningar skall utredas och åren går.
JB-konserner ägs av danska rikskapitalbolag Acxel, som jag hänvisar till i detta samtal med er. Vilket gör mig förvånad över att Sverigedemokraterna ej reagerar på med Twitterstormar och att de ej går banans i sociala medier. Invandring är en sakfråga men en viktigare sakfråga motte ju vara att miljarder utvandrar via vår skolverksamhet som falerar, detta drabbar alla våra elever som är värd en bra skola och utbildning, slippa oro över hur de ska skaffa sig kompetens och ta sig vidare ut i vuxenvärlden?


 Lönegaranti till anställda Först såldes skolorna, nu säljs vuxenutbildningen och imorgon lämnas konkursansökan in. Det här är slutet för JB-koncernen.
Ingen lösning klar för JB-gymnasiet i Hässleholm Idag har personalen på JB-gymnasiet i Hässleholm fått information om beslutet om nedläggning av skolan. Ännu finns ingen lösning.
”Vi måste vara säkra på rätt beslut” När JB-koncernen säljer sina friskolor, kommer måste de nya ägarna gå igenom en lika omfattande prövning som vanligt innan de får tillstånd att driva skola.

JB stänger skolor i Hässleholm och Ängelholm JB-koncernen avvecklar nu alla sina skolor i Sverige. Hässleholms och Ängelholms gymnasieskolor stänger helt medan flera andra skånska skolor får nya ägare

OK att hänvisa eleverna till andra skolor Skolinspektionen har behandlat två anmälningar
Att lägga ner en privat gymnasieutbildning och därmed snuva elever på examen i en redan påbörjad utbildning är helt OK enligt nya skollagen.
Den tolkningen gör Skolinspektionen efter att ha behandlat anmälningar från två elever som drabbas när JB-gymnasiet lägger ner sitt Fordonsprogram.
Drabbar de mest utsatta eleverna Skolinspektionen har beslutat att utfärda ett vite på en halv miljon kronor för att få Mariestads kommun att ta tag i allvarliga brister inom skolan.


Aktuellt i nutid med är våra förskolor som finns i tillfälliga baracker, där har ju myndigheter brustit i att faktiskt ligga steget före, utan kör så länge det går och sedan tar en till något som ej är värdigt för våra barn utan en snabb tillfällig lösning som tom visar sig vara dyrt, så nu ska det utredas om sjuttiotals förskolor behöver åtgärdas. Detta måtte än väl ha vetat om som ansvarig myndighet i god tid om en sköter sitt jobb? Varför skulle dessa kids vilja ta hand om oss när vi blir äldre, när vi ej ger dem en mänsklig miljö att växa i och utvecklas tillsammans med positiva vuxna. Som ansvariga myndighetspersoner så torde det ju vara stor brist i hur en utför sitt arbete, vilket jag tycker kan ifrågasättas enligt lag och rätt via fackförbund och påföljande uppsägning av individer som faktiskt inte ens klarar av att svara varför det ser ut som det gör för våra gemensamma kids?

”Tillfälliga baracker – alltid en förlustaffär”Kan bli tre gånger så dyrt SVT:s rundringning bland kommuner visar att förskolebaracker är en kostsam affär.


Vinster i vår välfärd, skola går ej ihop med hur vårt politiska och myndighetssystem arbetar, så jag hävdar bestämt att vi ska själva äga vår utbildning.
Samt att det kanske ska tillsättas en utredning om hur en faktiskt måste ta ansvar som myndighet över de verksamheter en är anställd att ansvara för, typ va eller nått?

Uppdaterad 17 juni
Japp nu kom det Riksrevisionen som ska granska våra myndigheter får nu kritik, utredningar som kostar så mycket och kommer fram till resultat som regeringen redan visste. Undrar i vilken ända en ska börja städa bort myndigheter, ansvariga för myndigheter och vem ska ta ansvara för våra skattemedel som ska gå till utbildning av de unga vuxna?

Riksrevisionen får kritik - beviljas nödlån

Alltför ineffektiv och dyr enligt en färsk bok Riksrevisionen, som ska granska andra myndigheters effektivitet får själva kritik för att vara just ineffektiv och ha dålig kontroll på pengarna.

Uppdaterad 12 september 2013

 Den enkla lösningen är en skola fri från marknadsinslag och som är demokratiskt styrd av de politiska organen i en kommun. Den blir inte överdimensionerad och den kan inte gå i konkurs. I en sådan skola blir inte tusentals elever plötsligt utan sin skola. Det borde diskussionen handla om inför nästa års val.

...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar